ПАЦИЕНТСКА ПОДКРЕПА – POST-COVID-19 ДЕНОНОЩНА МОНИТОРИРАЩА ГРИЖА

Към кого е насочена програмата?

Програмата е насочена към пациенти, преболедували COVID-19 (диагностицирани чрез бърз антигенен тест или PCR). Пост-ковид скринингът позволява да бъдат диагностицирани сърдечни и респираторни аномалии, дисфункции и изменения, настъпили вследствие на заболяване.


Какво представлява програмата?

Програмата осигурява непрекъснат (24 часа / 7 дни в седмицата) дистанционен телемониторинг на жизнено важни показатели чрез 3 или 12-канално ЕКГ устройство от специализиран медицински екип, диагностициране на сърдечни и респираторни изменения, настъпили вследствие на COVID-19 и назначаване на лечение (терапия) при нужда. „САТ Хелт Кеър ДМСГ“ изпълнява програмата съвместно с медицински център Чек Пойнт Кардио (Check Point Cardio) и съответната телемедицинска софтуерна система и център за наблюдение, разположен в гр. Казанлък.


Какво включва програмата? 

Специализиран медицински екип от кардиолози и общо практикуващи лекари следи в реално време жизнено важни показатели на пациента:

 • Артериално налягане и средно артериално налягане
 • Пулсово налягане
 • Респирация – оценка на динамика и честота на дишане
 • Сатурация – оценка на нивото на кислород в кръвта
 • Детекция на ритъмно-проводни нарушения
 • Сърдечен минутен обем
 • Исхемия
 • HRV анализ
 • Определяне на общ и сърдечно-съдов риск
 • Температура на тялото
 • Положение и активност на тялото в пространството – детекция на падане или липса на движение

Продължителността на програмата може да бъде 1, 2 или 3 дни според желанието и нуждите на пациента. В цената на програмата се включват:

 • Непрекъснато наблюдение на гореизброените витални показатели на пациента в реално време от специализиран медицински екип – кардиолог и общо практикуващи лекари;
 • Проследяване на състоянието на всички изследвани физиологични параметри и промяната им във времето. Определяне на степента на общия и сърдечно-съдов риск на база отклонения от нормалните стойности. Движението на виталните параметри в наблюдавания период се отразява в графичен и табличен вид;
 • Анализ и идентифициране на сърдечни и респираторни изменения, настъпили вследствие на боледуване от COVID-19
 • Назначаване на медикаментозна терапия при необходимост;
 • Мониториращо устройство и мобилен смарт телефон за временно ползване за периода на програмата – медицински служител съдейства по телефона за правилно поставяне, инсталиране на апликация и стартиране на наблюдението в реално време;
 • Възможност за връзка с наблюдаващия медицински екип по всяко време – 24ч в денонощието;
 • В края на програмата пациентът получава доклад-заключение относно всички медицински констатации, терапии и препоръки, включително необходимост от допълнителни изследвания и консултации с медицински специалисти от различно
 • области;

САТ Хелт Кеър може да предложи на пациента допълнителни услуги, които не са включени в цената на програмата и се заплащат отделно:

 • Организиране на консултация с пулмолог или друг специалист. Заплащането е по ценова листа на съответния специалист или медицински център/болнично заведение подизпълнител;
 • Организиране медицински изследвания – взимане на лабораторни проби в домашна среда и/или запазване на час за образна диагностика;
 • Препоръки за промени в начина на живот, изготвяне на цялостна програма за медицински грижи и възстановяване (справяне със симптоми и увреждания вследствие заболяването, вкл. психологическа подкрепа, нарушения на съня и др.)


Предимства на програмата POST-COVID-19:

 • Непрекъснат дистанционен мониторинг на жизненоважни показатели от специализиран медицински екип;
 • Непрекъсната връзка с наблюдаващ медицински екип;
 • Сигурност и грижа в домашни условия;
 • Наблюдението на физиологичните показатели, зададените алгоритми и математически модели от проследяващия екип и медицинският софтуер дават възможност да се установят аномалии и увреждания (неподозирани и не диагностицирани до момента), да се предотвратят усложнения от съпътстващи заболявания.

Партньори

„САТ Хелт Кеър ДМСГ“ изпълнява програмата съвместно с медицински център Чек Пойнт Кардио (Check Point Cardio) и съответната телемедицинска софтуерна система и център за наблюдение, разположен в гр. Казанлък.

Ценова листа
Наименование на услугата Цена за услуга в пакет(лева) Цена за услуга на ден(лева)
Програма "Пациентска подкрепа Post-COVID-19" - дистанционен мониторинг - 1 ДНЕВЕН ПАКЕТ 100.00 100.00
Програма "Пациентска подкрепа Post-COVID-19" - дистанционен мониторинг - 2 ДНЕВЕН ПАКЕТ 150.00 75.00
Програма "Пациентска подкрепа Post-COVID-19" - дистанционен мониторинг - 3 ДНЕВЕН ПАКЕТ 200.00 66.67
Поставяне на устройството в домашни условия от медицинска сестра, инструктаж за употреба и първоначално включване към системата за наблюдение 20.00
Други услуги Цена(лева)
Психолог - 30 мин сесия 30.00
Психолог - 60 мин сесия 60.00