Пациентска подкрепа - COVID-19
Денонощна мониторираща грижа

Дистанционно проследяване на пациенти в домашна среда от специализиран медицински екип чрез амбулаторна телемониторна система, която отчита множество физиологични параметри


Към кого е насочена програмата?

Програмата е насочена към пациенти, диагностицирани с COVID-19 (чрез бърз антигенен или PCR тест), лекуващи се в домашни условия.


Какво представлява програмата?

Програмата осигурява непрекъснат (24 часа / 7 дни в седмицата) дистанционен телемониторинг на жизнено важни показатели чрез 3-канално ЕКГ устройство от специализиран медицински екип; назначаване на лечение, както и проследяване на ефективността и промяна на терапията при нужда. 


Какво включва програмата?

Проследяване на жизненоважни показатели на пациента в реално време от специализиран медицински екип, включващ кардиолози и общопрактикуващи лекари:

 • Артериално налягане и средно артериално налягане
 • Пулсово налягане 
 • Респирация – оценка на динамика и честота на дишане 
 • Сатурация – оценка на нивото на кислород в кръвта 
 • Детекция на ритъмно-проводни нарушения 
 • Сърдечен минутен обем 
 • Променливост на сърдечната честота (Heart Rate Variability) 
 • Определяне на общ и сърдечно-съдов риск 
 • Температура на тялото 
 • Положение и активност на тялото в пространството – детекция на падане или липса на движение

Продължителността на програмата може да бъде 5, 10 или 15 дни според желанието и нуждите на пациента. В цената на програмата се включват

 • Непрекъснато наблюдение на гореизброените витални показатели на пациента в реално време от специализиран медицински екип – кардиолог и общопрактикуващи лекари; 
 • Назначаване на медикаментозна терапия, проследяване на ефективността и промени в лечението при нужда; 
 • Предоставяне на мониториращо устройство и мобилен смарт телефон за периода на програмата – медицински служител съдейства по телефона за правилно поставяне, инсталиране на апликацията и стартиране на наблюдението в реално време; 
 • Навременна реакция при влошаване на виталните показатели и ескалиране на терапията с цел избягване на хоспитализация. При възникване на животозастрашаващи промени във виталните показатели, наблюдаващият медицински екип предприема всички необходими действия и процедури за спешна реакция и информиране на пациента и близките му; 
 • Диагностициране на сърдечни и респираторни аномалии, дисфункции и изменения (неустановени преди заболяването и такива, възникващи в процеса на COVID-19 лечението); 
 • Възможност за връзка с наблюдаващия медицински екип по всяко време – 24ч. в денонощието; 
 • В края на програмата пациентът получава доклад-заключение с всички медицински констатации, терапии и препоръки, включително насоки относно нуждата от допълнителни консултации с медицински специалисти от различни области. 


САТ Хелт Кеър може да предостави на пациента допълнителни услуги, които не са включени в цената на програмата и се заплащат отделно: 

 • Организиране на консултация с пулмолог или друг специалист. Заплащането е по ценова листа на съответния специалист или медицински център / болнично заведение подизпълнител; 
 • Организиране на медицински изследвания – взимане на лабораторни проби в домашна среда и/или запазване на час за образна диагностика;
 • Организиране на транспорт до болнично заведение за консултация, изследвания или хоспитализация;
 • Осигуряване на кислороден концентратор за ползване под наем в домашни условия;
 • Осигуряване доставка на храна, консумативи, документи и други;
 • По заявка от пациента и срещу предоставена рецепта можем да организираме закупуване на лекарства – възможно само за територията на гр. София; 
 • Осигуряване на психологическа подкрепа в процеса на лечение и по време на възстановителния период;
 • План за последващо дистанционно наблюдение (Post-Covid скрининг) – препоръки за промени в начина на живот, изготвяне на цялостна програма за медицински грижи и възстановяване (справяне със симптоми и увреждания вследствие заболяването, включително психологическа подкрепа, нарушения на съня и др.).


Предимства на програмата "Пациентска подкрепа - COVID-19" 

 • Непрекъснат дистанционен мониторинг на жизнено важни показатели, назначаване и проследяване на терапия от специализиран медицински екип; 
 • Непрекъсната връзка с наблюдаващия екип;
 • Сигурност и грижа в домашни условия; 
 • Наблюдението на физиологичните показатели, зададените алгоритми и математически модели дават възможност да се прогнозира развитието на болестта, както и да се вземат своевременни мерки, да се установят аномалии и увреждания (неподозирани и недиагностицирани до момента), да се предотвратят усложнения от съпътстващи заболявания; 
 • Намаляване риска от хоспитализация и вътреболнични инфекции; 
 • Навременна реакция при влошаване на здравословното състояние.

Партньор

„САТ Хелт Кеър ДМСГ“ изпълнява програмата съвместно с медицински център Чек Пойнт Кардио (Check Point Cardio) и съответната телемедицинска софтуерна система и център за наблюдение, разположен в гр. Казанлък.

Партньор
Ценова листа
Наименование на услугата Цена за услуга в пакет(лева) Цена за услуга на ден(лева)
Програма "Кардиологична диагностика" - дистанционен мониторинг - 1 ДНЕВЕН ПАКЕТ 115.00 115.00
Програма "Кардиологична диагностика" - дистанционен мониторинг - 2 ДНЕВЕН ПАКЕТ
145.00 72.50
Програма "Кардиологична диагностика" - дистанционен мониторинг - 3 ДНЕВЕН ПАКЕТ
175.00 58.33
Програма "Кардиологична диагностика" - дистанционен мониторинг - 4 ДНЕВЕН ПАКЕТ
190.00 47.50
Програма "Кардиологична диагностика" - дистанционен мониторинг - 5 ДНЕВЕН ПАКЕТ
230.00 46.00
Програма "Кардиологична диагностика" - дистанционен мониторинг - 6 ДНЕВЕН ПАКЕТ
270.00 45.00
Програма "Кардиологична диагностика" - дистанционен мониторинг - 7 ДНЕВЕН ПАКЕТ
285.00 40.71
Програма "Кардиологична диагностика" - дистанционен мониторинг - 8 ДНЕВЕН ПАКЕТ
315.00 39.38
Програма "Кардиологична диагностика" - дистанционен мониторинг - 9 ДНЕВЕН ПАКЕТ
355.00 39.44
Програма "Кардиологична диагностика" - дистанционен мониторинг - 10 ДНЕВЕН ПАКЕТ 370.00 37.00
Програма "Болница в домашна среда" - дистанционен мониторинг - 15 ДНЕВЕН ПАКЕТ 500.00 33.33
Програма "Болница в домашна среда" - дистанционен мониторинг - 20 ДНЕВЕН ПАКЕТ 610.00 30.50
Програма "Болница в домашна среда" - дистанционен мониторинг - 30 ДНЕВЕН ПАКЕТ 700.00 23.33
Програма "Болница в домашна среда" - дистанционен мониторинг - 90 ДНЕВЕН ПАКЕТ 1902.00 21.13
Програма "Болница в домашна среда" - дистанционен мониторинг - 180 ДНЕВЕН ПАКЕТ 3805.00 21.14
Програма "Болница в домашна среда" - дистанционен мониторинг - 360 ДНЕВЕН ПАКЕТ 7300.00 20.28
Поставяне на устройството в домашни условияот медицинска сестра, инструктаж за употреба и първоначално включване към системата за наблюдение 20.00